Stichting Landschap Rijnwaarden

De stichting heeft ten doel: “het behouden en versterken van het buitengebied van de gemeente Rijnwaarden met de bijbehorende recreatieve, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden – en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.”


Lees verder...