parallax background

Aanleg erf- en landschappelijke beplanting

Zicht op Eltenberg
Klompenpad “Rijnweidepad” rondom Spijk
28 april 2011
Klompenpad Rijnweidepad Spijk
Wandelpad langs rivier(tje) ‘de Wild’
19 april 2016

Eerste project succesvol uitgevoerd!

In het winterseizoen 2011/2012 is het eerste project van Stichting Landschap Rijnwaarden uitgevoerd! Bij een vijftal particuliere deelnemers (agrariërs en buitengebiedbewoners) is erf- en landschappelijke beplanting aangelegd. Er zijn hagen, hoogstamfruitbomen, vogelbosjes en solitaire bomen aangeplant. Onder andere is een boerderij landschappelijk ingepast door aanplant van struweelhagen en bij een ander project is een oude hoogstamboomgaard hersteld en zijn nieuwe fruitbomen aangeplant. De Vereniging Streekbeheer Rijnstromen (VSR) heeft de aanplant verzorgd.

Ook gaat dit najaar nog achterstallig onderhoud weggewerkt worden aan een hoogstamboomgaard, meidoornhagen en oude knotbomen en wordt een wandel/struinpad van ca 2,5 km gerealiseerd voor de inwoners en bezoekers van Rijnwaarden. In totaal gaat het om 755m aan bomenrijen, 1.296m struweelheggen/hagen, 320m2 vogelbos, 6.600m2 hoogstamboomgaard en één amfibiepoel.