parallax background

Herstel van oude poel Pannerden

Klompenpad Rijnweidepad Spijk
Wandelpad langs rivier(tje) ‘de Wild’
19 april 2016
Wandelpad "Rietmoeras" Aerdt
Wandelpad ‘Rietmoeras’ Aerdt
19 april 2016

Weer volop leven

In de Lobberdensewaard nabij Pannerden, tussen het natuurgebied Lobberdense Waard en de Oude Waal bevinden zich verschillende poelen en waterpartijen. Een van de poelen dreigde door verlanding en verwaarlozing te verdwijnen. Voor deze poel heeft Van der Molen Groenconsult een plan gemaakt voor het herstel.

De poel is op oude kaarten al aangegeven, waaronder op een kaart uit de 18e eeuw. Echter de weergegeven grootte op oude kaarten is veel groter dan de huidige grootte. Kleine dijkdoorbraken in de zestiger en tachtiger jaren van de 20e eeuw zijn ervoor verantwoordelijk dat veel sediment in de oude poel terecht is gekomen. Met het herstel van de poel wordt ook een cultuurhistorisch element behouden.

De poel is opgeschoond en dikke takken en dode stammen zijn uit de poel verwijderd. Door het snoeien van opgaande begroeiing komt er weer voldoende licht in de poel. Met het herstel van de poel is het leefgebied van amfibieën als de kamsalamander sterk verbeterd. Op onderstaande foto's is te zien hoe de verlande en dichtgegroeide poel er uit zag, en hoe de opgeknapte poel er nu bij ligt.