parallax background

Nieuwe ruiterpaden

Insectenhotel tolkamer
Insectenhotel in Tolkamer
19 april 2016
Poldergemaal
Opknapbeurt buitenterrein Bachgemaal Pannerden
21 april 2016

Meer mogelijkheden voor ruiters

Er komt nu echt schot in! De routestructuur is vastgelegd en alle benodigde budgetten zijn toegezegd door Provincie, Gemeente en onze Stichting. De voorbereidende veldwerkzaamheden zijn inmiddels ook al gestart. De verantwoordelijkheid voor contracten, vergunningen etc. ligt bij de Stichting Met Paard op Pad Rijnwaarden. Zij zijn ook het inhoudelijke aanspreekpunt. Als het even meezit kan het grootste deel van de route dit jaar nog in gebruik worden genomen.