De Stichting Landschap Rijnwaarden

Op 30 maart 2011 is de Stichting Landschap Rijnwaarden (SLR) opgericht. De stichting heeft ten doel: “het behouden en versterken van het buitengebied van de gemeente Rijnwaarden met de bijbehorende recreatieve, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden – en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin”.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het opzetten en realiseren van projecten; - het sluiten van contracten met grondeigenaren en -gebruikers; - het werven van fondsen; - het ondersteunen en stimuleren van initiatieven. Daar waar het maar enigszins mogelijk is wil de SLR gebruik maken van reeds in ons buitengebied actieve personen en organisaties. Wij willen ook graag gebruik maken van de bij hen aanwezige specifieke expertise. Anderzijds willen wij hen, indien gewenst, ondersteunen en eventueel adviseren.

In het Rijnstrangengebied en de Uiterwaarden vinden diverse ingrijpende werkzaamheden plaats. Wij richten ons daarom vooral op het gebied daarbuiten. Het gebied in de directe woonomgeving van onze inwoners dus. Wij richten ons primair op eenmalige, kortlopende en van beperkte omvang zijnde projecten. Wij nemen geen beheerstaken op ons.

Jaarcijfers 2020 Stichting Landschap Rijnwaarden.

Het bestuur van de stichting

Rob van de Beeten

Voorzitter

Sinds 1994 woon ik met ons gezin in Aerdt. Toen onze kinderen waren geboren, zochten we naar een omgeving die kindvriendelijk is, overzichtelijk, met ruimte en natuur. Dat vonden we in Aerdt.

Zo kwam ik terecht in een gebied waar ook enkele van mijn wortels liggen: mijn oma van vaderszijde kwam uit Spijk; mijn vader en de meeste van zijn broers en zussen zijn op het Gelders Eiland geboren.

Bij onze woonboerderij liggen een boomgaard met vruchtbomen en en een weiland met notenbomen. Op die manier dragen we een beetje bij aan het aantrekkelijke landschap. Dit behouden en – waar het kan – uitbouwen is een mooie opgave voor de Stichting. Daar draag ik graag een extra steentje aan bij.

Joop Jansen

secretaris en initiatiefnemer

Ik ben in 1994 in dit gebied komen wonen en was direct onder de indruk van de bijzondere landschappen en bijzondere plekjes die op het Gelders Eiland te bewonderen zijn.

In de loop der jaren heb ik echter ook moeten vaststellen dat steeds meer gebieden vanwege het natuurbelang niet langer toegankelijk zijn voor de gewone bezoeker. Voor bijvoorbeeld bever, karekiet en roerdomp wordt veel gedaan om ze weer terug te krijgen in ons gebied. Terecht. Maar dat heeft ook als consequentie dat grote gebieden afgeschermd moeten worden.

Een uiterst select groepje mensen krijgt nog de kans om diezelfde bever, karekiet en roerdomp ooit in hun natuurlijke habitat te zien. Als compensatie moeten we daarom meer, wel bereikbare natuur en landschapselementen, als het ware naar binnen halen. Met oog voor de historie en natuurlijk goed ingepast. De motivatie om me voor de stichting in te zetten haal ik vooral daar uit. Natuur, landschap en mensen dichter bij elkaar brengen.

Joop Jansen

secretaris en initiatiefnemer

Ik ben in 1994 in dit gebied komen wonen en was direct onder de indruk van de bijzondere landschappen en bijzondere plekjes die op het Gelders Eiland te bewonderen zijn.

In de loop der jaren heb ik echter ook moeten vaststellen dat steeds meer gebieden vanwege het natuurbelang niet langer toegankelijk zijn voor de gewone bezoeker. Voor bijvoorbeeld bever, karekiet en roerdomp wordt veel gedaan om ze weer terug te krijgen in ons gebied. Terecht. Maar dat heeft ook als consequentie dat grote gebieden afgeschermd moeten worden.

Een uiterst select groepje mensen krijgt nog de kans om diezelfde bever, karekiet en roerdomp ooit in hun natuurlijke habitat te zien. Als compensatie moeten we daarom meer, wel bereikbare natuur en landschapselementen, als het ware naar binnen halen. Met oog voor de historie en natuurlijk goed ingepast. De motivatie om me voor de stichting in te zetten haal ik vooral daar uit. Natuur, landschap en mensen dichter bij elkaar brengen.

Sjoukje Gerritzen

Penningmeester

Sinds 1971 ben ik vanuit Friesland en de Noord Oost Polder in de toenmalige gemeente Herwen en Aerdt komen wonen in Spijk, getrouwd met Joop en daar gewerkt in onze kruidenierswinkel.

Vanaf 1981 tot 2008 heb ik als districtmanager en voorzitter Ondernemingsraad gewerkt bij Kruidvat en heb ik vele winkels in de steden in Nederland opgestart en bezocht. Na mijn pensionering ben ik ook als raadslid van gemeente Rijnwaarden mij meer gaan verdiepen in de omgeving waarin ik woon en daarvoor heb ik de IVN natuurgidsen opleiding en de wilde planten cursus van het KNNV gevolgd. Als natuurgids van de IVN, de Oude IJsselstreek verzorg ik samen met andere natuurgidsen wandelingen en fietstochten in dit mooie Liemerse gebied.

De gemeente Rijnwaarden oftewel het Gelders Eiland, is omringt door het water van de Rijn en de oude Rijnstrangen, bestaat verder uit 6 mooie dorpen, gelegen in prachtige natuurgebieden, waarin je kunt struinen, wandelen of fietsend de natuur kunt beleven.