parallax background

Tekening convenant

Tekening akte van oprichting
Stichting een feit
25 april 2016
Wandelpad "Rietmoeras" Aerdt
Wandelpad ‘Rietmoeras’ Aerdt gesloten
30 maart 2020

Feestelijke ondertekening in Toeristisch Informatie Centrum

De Stichting en de gemeente Rijnwaarden hebben in een CONVENANT vastgelegd welke wederzijdse afspraken zijn gemaakt. Kern is dat de Stichting, namens de Gemeente Rijnwaarden, de praktische realisatie van particuliere plannen en initiatieven zal stimuleren, desgewenst begeleiden en mogelijk het lokale subsidiedeel voor haar rekening nemen. De gemeente Rijnwaarden zal jaarlijks een vaste afdracht naar de Stichting overmaken en een variabele afdracht die afhankelijk is van de bedragen die zij ontvangen in het kader van de verevening.

Op de foto's wordt het convenant door de bestuursleden en wethouder Jos Lamers namens de Gemeente ondertekend in het Toeristisch Informatie Centrum Rijnwaarden op 27 mei 2011.